Turkiye Gumruk Kanunu

Yurt Disina Cikanlar Veya Yurda Donus Yapanlar Icin uygulanacak Gumruk Kurallari Nelerdir? 

Yurt disina cikarken yada girerken , Turkiye disina tasinirken yada yurda kesin donus yaparken yapilacak seyahatler esnasında kendi ihtiyaçları için olan zati eşyaları ile hediye etmek maksadıyla beraberlerinde getirip götürebilecekleri eşyalara ilişkin düzenlemeler genel hatlari ile asagidadir. 

Yolcu, beraberinde getirilebilecek eşyanın temel özelliği; kişisel kullanıma özgü veya hediyelik amaçlı olup, kullanım alanı ve miktarı göz önüne alınarak, ticari amaç için ithal

edilmediğinin anlaşılması gerekmektedir. Aksi halde gelen eşyanın yolcu beraberi eşya statüsünde ithaline müsaade

edilmesi mümkün değildir. Yani yolcu beraberinde ithal edilebilecek eşya hiçbir surette ticari miktar ve mahiyette olmamalıdır. 

Gümrük Vergisinden Muafiyet ve İstisnalar Nelerdir?

Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden muaftır, bunlarin bizimle ilgili kisimlari soyledir; 

1.Değeri 100 EURO'yu geçmeyen eşya,

2. Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan;

a) Kanuni ikametgahlarını  Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları,

b) Kanuni ikametgahlarını  Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası,

c) İkametgahı  Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye'ye gelen kişilere ait çeyiz eşyası,

d) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya,

e) Türkiye'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyaları,

f) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası,

3. Gerçek kişilerce ithal edilen diğer eşyadan;

a) Değeri 300 EURO'yu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine gönderilen veya yolcular tarafından ithal edilen hediyelik eşya,

b) Şeref nişanları  veya ödülleri,

c) Uluslararası  ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler,

4. Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat;

a) İşyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler,

b) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler,

i - önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller,

ii - Basılı reklamcılık dokümanları ve reklamcılık amacına yönelik malzemeler,

iii - Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler,

c) İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya,

5. Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya;

a) Taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için yardımcı maddeler,

b) Canlı hayvanların nakli sırasında kullanılan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri ile ilaçları,

c) Ulaşım araçları  ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağları,

d) Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve isletme malzemesi,

6. Bilgi materyali ithalatı;

a) Yayın hakları  veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya,

b) Turistik reklamcılık malzemeleri,

c) Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya, 

Geri Gelen Esyada Uygulanacak Kural Nedir?

1. Serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan  sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur. Uç yıllık süre, beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle uzatılabilir. Geri gelen eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmeden önce,nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş olduğu hallerde, eşyanın aynı amaca yönelik olarak tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda, bu eşyaya indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır. İthal amacının aynı olmaması halinde, söz konusu eşyaya uygulanacak ithalat vergileri tutarı, serbest dolaşıma ilk girişi sırasında alınmış tutar kadar indirilir. Ancak, serbest dolaşıma ilk girişi sırasında alınmış tutarın geri gelen eşyanın yeniden serbest dolaşıma girişi sırasında alınacak tutardan daha fazla olması halinde hiçbir iade yapılmaz.

2. 1 inci fıkrada belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet;

a) Aynen ihraç  edildiği durumda olması hali hariç, hariçte isleme rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilen eşyaya,

b) İhracı, bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya, Tanınmaz. 

Yolcunun Tanimi Nedir?

Yabancı bir ülkeden, Türkiye’ye gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar veya herhangi bir amaç ile gittikleri ülkeden kesin veya geçici olarak dönen Türkiye’de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye’den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancılardır. 

Yolcu Beraberinde Bulundurabilecegi TL Doviz Ve Ziynet Esyasi Ne Kadardir?

Yolcular, sınırsız miktarda Türk Parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye’ye getirebilirler.

 

Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye’den satın alınmış olduğunu tevsik etme şartına bağlıdır. 

Vergileri Odenmeden ( Muaf Olarak) Getirilebilecek Esya Nedir?

Zati Eşya:

Yolcuların beraberlerinde ya da yolculardan iki ay önceki veya altı ay sonraki süreler içerisinde getirilen, kendi kullanımlarına mahsus gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya gümrük vergilerinden muaftır. 

Zati Esya Muafiyet Listesi

A- GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI

1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya,

2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası, 

B- ELEKTRONİK EŞYA

1- LCD / Plazma ayrımı  yapılmaksızın bir adet renkli

televizyon (55 Ekrana [55 Ekran dahil] kadar),

2- İçerisinde cep telefonu, tv, müzik çalar, video

oynatabilen avuç içi cihazlar,

3- Kamera/ dijital kamera (bir adet) ve 10 adet boş kaseti,

4- GPS yön bulma cihazı,

5- Slayt gösterme makinesi, (bir adet)

6- Diz üstü  bilgisayar ya da PC (bir adet), aksam ve

parçaları (Flash Bellek, Hard Disc Dahil)

7- Radyo veya portatif radyo-teyp (bir adet)

8- Sabit bellekli, hafıza kartlı müzik çalan ve görüntü oynatan cihaz ve aksesuarları,

9- Kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti ( play station v.s.),

10- Her birinden en çok 10 ar adet olmak üzere plak, teyp kaseti veya compact disc, DVD,

11- Volki –  Tolki ( Bir çift)

12- GSM-Cep telefonu (2 takvim yılında 1 adet)

* 2 inci maddede belirtilen ve cep telefonunu özelliği de olan cihazın getirilmiş olması halinde 12 inci maddedeki eşya muafiyeti uygulanmaz.

13- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya 

D- SPOR VE OYUN ALETLERİ

1- İki bölmeli bir adet kamp çadırı,

2- Sualtı sporları  için bir adet dalgıç takımı

3- Uçan kanatlar (bir çift),

4- Motor takılmayan cinsten şişirme bir adet bot,

5- Su sporu için kullanılan yelken tertibatlı bir adet sörf

6- Ayak paleti (bir çift),

7- Tenis raketi ve 3 kutu topu,

8- Golf malzemesi,

9- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç),

10- Her birinden 1 er adet olmak üzere Tavla, Satranç ve Dama takımı

11- Beş deste oyun kağıdı, 

E- SAĞLIK CİHAZLARI

1- Hasta yolcuya ait yataklar,

2- Malüller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuklar,

3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar,

4- Gaz maskesi ve benzeri koruyucu elbise (en çok 2 adet).

5- Tansiyon ölçme aleti, (bir adet)

6- Şeker ölçme aleti, (bir adet)

7- Solunum cihazı  (bir adet)

8- Diyabet hastaları  için otomatik şırınga 

F- MUTFAK EŞYASI

1- Yolculuk esnasında kullanılacak kadar tabak, tencere,

çatal, kaşık, bıçak gibi mutfak aletleri,

2- Bir adet portatif piknik ocağı,

3- Bir adet semaver veya çay makinesi

4- İki adet termos,

5- Kahve makinesi, ekmek makinesi, tost makinesi,

mikser ve meyve sıkacağı

G- TUKETİM MADDELERİ

“Yerli ve yabancı ayrımı yapmaksızın;

1-400 adet sigara (2 karton) ile 150 adet yaprak sigara veya puro veya sigarillo Ayrıca:

2- 1,5 kg. kahve, 1,5 kg. nescafe. 500 gr. çay, 1 kg. çikolata, 1 kg. şekerden mamül yiyecek,

3- 100 cl'lik bir (1) şişe ya da 75 veya 70 cl'lik iki (2) şişe alkollü içki,

4- Şişe adedine bakılmaksızın en fazla 600 ml.kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon.”

“1 ve 3 üncü fıkralarda belirtilen zati eşya muafiyeti 18 yaşın altındaki kişiler için uygulanmaz.”

5- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri,Müsteşarlık ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek miktarda hurma ve zemzem suyu. 

H- DİĞERLERİ

1- Dijital/ mekanik fotoğraf makinesi (Hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte),(bir adet)

2- Cocuk yolculara mahsus bir adet çocuk arabası,

3- Cocuk yolcuya mahsus oyuncaklar,

4- Scooter ( iki tekerlekli ve akülü)

5- Cepte taşınabilen ve pilli, şarjlı ya da güneş enerjisi ile çalışan 1 adet hesap makinesi

6- Utü (bir adet),

7- Bisiklet (bir adet)

8- Seccade (bir adet)

9- El dürbünü  (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç),

10- Masa saati, (bir adet)

11- Portatif gaz sobası, (bir adet)

12- Şarj edilebilir el lambası (bir adet)

13- Araçla birlikte yolculuk halinde (sadece araç sahibi veya sürücüsüne uygulanmak kaydıyla)

a) Tornavida takımı  (ayrı büyüklükte olmak üzere en fazla 5 adet),

b) Lokma takımı  (araçta kullanılan tipte olmak üzere en fazla 10 parça),

c) Oto pompası,

d) Akü şarj cihazı,

e) Akü ile çalışan otomobil süpürgesi,

f) Akü ile çalışan buzluk,

g) Stepne dışında bir adet oto lastiği, 

14- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan (kedi, köpek ve kuş) toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla).

15- Yolcunun durumuna göre Müsteşarlıkça zati eşya kapsamında mütalaa edilecek diğer eşya 

Posta Yolu Ile Gelen 100 EURO’Luk Esya Ile Ilgili Duzenleme Nedir?

Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 Euro’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri hariç her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır. 

Posta Yolu Ile Gelen  300 EURO’Luk Esya Ile ilgili Duzneleme Nedir?

Ramazan (Şeker) ve Kurban bayramları ile yılbaşı ve noel

münasebetiyle Türkiye’deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan, karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmayan, eşyaların ithali gümrük vergilerinden muaftır.

Bu muafiyet; gerçek kıymeti 300 EURO’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Eşyanın birden fazla kalemden oluşması halinde toplam değerinin 300 EURO’yu geçmemesi gerekir.

İki ya da daha fazla kalemden oluşan bir sevkiyatın toplam kıymetinin 300 EURO’yu aşması halinde, toplam değerin 300 EURO tutarındaki kısmı için muafiyet uygulanır.

Söz konusu eşyanın belirtilen olaylardan (bayramlar, yılbaşı) bir ay önceki veya bir ay sonraki süreler içinde gönderilmiş veya Türkiye gümrük bölgesine girmiş olması şarttır. 

Yolcu Beraberinde Gelen Hediyelik Esya Ile Ilgili Duzenleme Nedir?

Yolcular (transit yolcular hariç) tarafından beraberinde getirilen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus hediye amaçlı eşyalar gümrük vergilerinden muaftır.

Muafiyet, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 300 EURO’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 145 EURO olarak uygulanır.

İki ya da daha fazla kalemden oluşan eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin yolcu beraberi hediyelik eşyada belirtilen değerleri aşması halinde muafiyet yalnızca 300 veya 145 EURO tutarındaki kısma uygulanır.

Belirtilen 300 EURO’luk muafiyetin dışında, yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyeti aşağıda yer alan eşya için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır. 

Tütün ürünleri (18 yaşın altındaki yolcular için

uygulanmaz.):

 

Vergileri Odenmek Sarti Ile Getirilebilecek Esyalar Nelerdir?

Gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EURO’yu geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önceki veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 EURO’yu geçmeyen eşyadan sabit oranlı vergi tahsil edilirBahsi geçen sabit oran, eşyanın kıymeti üzerinden %10 olarak uygulanır.Sözü edilen limit dahilinde getirilen eşya;

yoluyla gönderilen,

 

Yolcu Beraberinde Getirebilecegi Esyalar Nelerdir?

Ticari miktar ve mahiyet arz eden eşya ile her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1.500 EURO’yu geçen eşyanın, yolcu beraberi eşya olarak (vergili veya vergisiz) ithal edilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde 300 EURO’luk muafiyet sınırının altında bir değeri olsa dahi gelen eşyanın ticari amaçlı olarak getirildiğine kanaat getirildiği takdirde (örneğin toplam değeri 300 EURO’yu geçmeyen 100 adet gömlek, kravat, saat veya 50 kg. şeker gibi) ithaline müsaade edilmez. 

Yolcu Beraberinde Gelen Cep Telefonu Ile Ilgili Duzenleme Nedir?

Yolcuların, yurt dışında edindikleri bir (1) adet cep telefonunu zati eşya kapsamında getirmeleri mümkündür. Iki (2) takvim yılında bir adet olmak üzere getirilebilecek bu telefonlar için gümrük idaresince herhangi bir vergi tahakkuku ve belge tanzimine gerek kalmadan, yolcunun giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Telekomünikasyon Kurumunca bu telefonlar kayıt altına alınabilecektir (Bilindiği üzere, bir cep telefonunun Türkiye’de çalışması için Telekomünikasyon Kurumu’nun veri tabanına kaydının yapılması gerekir.).Yolcuların, getirmiş oldukları bir adet cep telefonlarını, gümrük idaresine sunmadan doğrudan Telekomünikasyon Kurumunca yetkilendirilen GSM bayiliklerine pasaport örneği ile birlikte müracaat ederek kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, bireysel cep telefonu ithal işlemleri sadece zati eşya kapsamında olup, yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve karşılığında bedel ödenmiş olan cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanmak suretiyle ithal işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Gumruk Kapilarinda Bulunan Magazalardan Esya Ithali Ile ilgili Duzenleme Nedir?

Yolcular, yolcu girişi ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında bulunan mağazalardan yukarıda belirtilen limit ve miktarda almış oldukları zati eşya ile yolcu beraberi hediyelik eşyayı gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler. Yolcu beraberi ithal edilebilecek eşyanın yurt dışında veya gümrük kapılarındaki mağazalardan alınması arasında bir fark bulunmadığı gibi, aynı hakkın mükerrer (hem mağazalardan alınması hem de yurt dışında satın alınması) olarak kullanılması da mümkün değildir. 

Yolcular tarafindan Islenebilecek Kacakcilik Suclari Ve Cezalari Nelerdir?

Yolcu beraberinde vergili veya vergisiz getirilebilecek esaslar yukarına ayrıntılı olarak izah edilmiş olup, bunun dışında getirilip gümrük işlemine tabi tutmaksızın yurda sokulabilecek eşyalarla ilgili olarak, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun aşağıda belirtilen hükümleri çerçevesinde ceza uygulaması söz konusu olabilmektedir. 

1. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde,eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

2- Söz konusu eşyanın gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması durumunda, gümrük İdarelerince eşyanın gümrük vergileri üç kat alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

3- Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen eşya, gümrük vergileri ödenmediği takdirde, gümrüğe terk edilmiş sayılır.

4- Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticari mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması üçüncü

madde hükümleri uygulanır. 

Bedelsiz Ithalat Nedir?

Bedelsiz İthalatın Tanımı:

Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurtdışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir. Bu ithalatta ödenmesi gereken bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergiler ithal anında, gümrük idarelerince tahsil edilir.

Şahsi Eşya: Kişisel kullanıma özgü, kullanım alanı ve miktarı göz önüne alınarak ticari amaç için ithal edilmediğinin anlaşılması halinde ithaline izin verilen eşya,

Motorlu özel Araçlar: Esas olarak sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşıma amacına yönelik olarak üretilmiş otomobiller, steyşın arabalar ve yarış arabaları ile Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen diğer özel taşıt araçları,

 Motorsuz özel Araçlar: En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücüyle pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan bisiklet,

Kanuni İkametgah: Kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin her bir takvim yılında en az 185 gün yaşadığı yer,

İkametgahın Nakli: Kişinin şahsına ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesi’ne yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesi, 

Bedelsiz İthalattan Yararlanabilecek Kişiler:

Yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları kaydıyla Türkiye Gümrük bölgesi dışında en az 24 ay (Türkiye’de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarını kesin olarak Türkiye’ye nakledenler, Kararname ile yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bunlar için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz), İkametgahlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler.  

Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye’ye nakleden kişiler:

Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine kesin olarak nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına

geçenler hariç) ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Bunların Türkiye gümrük bölgesi dışında 24 ay ikamet etmeleri şart değildir. 

Veraset yoluyla ithalat:

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de ikamet eden veya Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden kullanılmış bir adet

motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde getirilen motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası için tanınır. 

Muafen Araç  İthaline İlişkin Bilgiler

Muafen ithal edilmiş  olan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz. Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına

ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat yapılır. 

İthal işlemi tamamlanan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları için gümrük idaresince düzenlenecek trafik şahadetnamesine “Bu aracın para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri ve satışı yasaktır” şeklinde şerh konularak ilgili trafik idaresine gönderilir. Yapım türü ve malzemeleri itibariyle bedeli mukabili yahut bedelsiz olarak eşya veya sürücüsüyle birlikte 10 ya da daha fazla kişi taşıyacak şekilde imal edilmiş, römorklu veya römorksuz çekici de dahil olmak üzere, her çeşit motorlu kara yolu aracı ve esas olarak insan veya insan taşımaktan başka basit amaçlara yönelik olan her türlü vasıtanın yukarıdaki maddeler kapsamında muafen ithali mümkün değildir. Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithali aile ünitesine tanınır. Verilen hak, şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, otomobil ithal başvurusu hak sahibi tarafından bizzat yapılır ve eşlerden

biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez. 

Bedelsiz İthalat Başvurularında İbraz Edilecek Belgeler:

 

Bedelsiz İthalat Kapsamında Yurda Getirilecek Olan Otomobiller İçin Mali Yükümlülükler ve Oranları Nelerdir?

Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tespitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle

çarpılacak oranlar:

Yaş Oran     Yaş Oran    Yaş Oran

0- % 100     4- % 49.13    8- % 25.64

1- % 80     5- % 41.76   9- % 21.79

2- %68     6- % 35.49    10- % 20

3- %57.     7- % 30.17 

*Navlun ve Sigorta:

 

 

*Gümrükte ödenecek Vergiler ve Oranları Nelerdir?

1) Ozel Tüketim Vergisi:

ARACIN CIF DEĞERİ  UZERİNDEN

Silindir Hacmi 1600 cc’yi geçmeyenler için % 37

“ “1600 cc’yi geçen fakat 2000 cc’yi geçmeyenler için % 60

“ “ 2000 cc’yi geçenler için % 84 oranlarında tahsil edilir.

2) Katma Değer Vergisi:

CIF Değeri ve özel Tüketim Vergisi Toplamının % 18’i oranında KDV tahsil edilir.

öRNEK:

CIF bedeli 10.000 EURO olan ve motor hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen bir araç için ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

CIF Bedeli =10.000 EURO

Motor hacmi =1600cc üzeri (1800 cc)

Ozel Tüketim Vergisi=CIF Bedeli x özel Tüketim Vergisi Oranı

Katma Değer Vergisi =(CIF Bedeli + özel Tüketim Vergisi) x KDV Oranı

                                       =(10.000 + 6.000) x % 18 = 16.000 x % 18 = 2.880 EURO=KDV

GUMRUKTE öDENECEK VERGİLER TOPLAMI = öTV+KDV

                                                                                = 6.000+2.880=8.880 EURO

 

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Sürdürülen Ekonomik Bir Faaliyetin Türkiye Gümrük Bölgesine Nakli Ile Ilgili DuzenlemeNedir?

Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine nakli dolayısıyla ithal edilen sermaye malı ve diğer malzeme gümrük vergilerinden muaftır. Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dahil olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kişilerin her türlü ekonomik faaliyeti anlamına gelir. Teşebbüs, bağımsız ekonomik birim demektir. Bu birim, bir kurumun tümünü ya da bu tür bağımsız işleyen bir kurumun bir bölümünü kapsar. Sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi, teşebbüsün faaliyetini devam ettirmesi için gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri anlamına gelir. Tarımsal bir teşebbüsün söz konusu olması halinde, canlı hayvanlar söz konusu mal ve malzeme kapsamına dahil edilir. 

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Sürdürülen Ekonomik bir Faaliyetin Türkiye Gümrük bölgesine Naklinde Muafiyetler Nelerdir?

Muafiyet;

 

Muafiyet hakkı  sadece, Türkiye gümrük bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren müteşebbislere tanınır. Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bulunan bir müteşebbisle herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik teşebbüsler için muafiyet uygulanmaz. Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az 3 yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır. 

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Sürdürülen Ekonomik Bir Faaliyetin Türkiye Gümrük bölgesine Naklinde Muafiyet Kapsami Disinda Kalan Durumlar Nelerdir?

Aşağıda sayılan eşya muafiyet kapsamı dışındadır:

 

Bu madde hükümlerine göre motorlu nakil vasıtalarının ithali mümkün değildir.  

Türkiye Gümrük bölgesi Dışında Sürdürülen Ekonomik Bir Faaliyetin Türkiye Gümrük Bölgesi’ne naklinin Şartları ve Müracaatta Aranacak Belgeler Nelerdir?

Muafiyet, mücbir sebep halleri saklı kalmak kaydıyla, teşebbüsün nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşya ve malzeme için uygulanır.

Bunun için işyeri faaliyetleri durdurulmadan veya faaliyetlerin durdurulmasından sonra en fazla 3 ay içinde eşya ve makinaların Türkiye’ye sevk edilmesinden önce aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekir.

Kesin dönüş yapan tıp doktorları, diş hekimleri ve veterinerlerin meslekleri ile ilgili tıbbi cihazların ithaline ilişkin olarak yurda dönmeden önce yapacakları talepleri duruma göre, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının uygun görüşleri alınmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

Bedelsiz İthalatta Yetkili Gümrük İdareleri Hangileridir?

Bedelsiz ithalatta yetkili gümrük idareleri; İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Bedelsiz İthalat ve Naklihane Gümrük Müdürlüğü’dür. 

Bedelsiz İthalat Hakkından Yararlanamayacak Kişiler Kimlerdir?

Cifte vatandaşlık statüsüne haiz vatandaşlarımıza bu hakkın verilmesi, yurt dışındaki ikametlerini terk ederek yurda kesin dönüş yapmalarına bağlı bulunduğundan ve bu

konumdaki kişiler için ikametgah nakli (kesin dönüş) söz konusu olmadığından, yürürlükteki mevzuat açısından, çifte vatandaş statüsüne haiz vatandaşlarımızın, bedelsiz otomobil ithalatı hakkından yararlanmaları, mümkün değildir. 

Bedelsiz İthalata İlişkin Müracaat Süresi Nedir?

Yurt dışında 24 ay ikamet eden Türk vatandaşlarının (a’da belirtilenler), ikametlerini naklettikleri son giriş tarihinden; kamu görevlilerinin (b’de belirtilenler), görev sürelerinin bitiminden sonraki giriş tarihinden; Türk vatandaşlığına geçenlerin (c’de belirtilenler), vatandaşlık kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde; miras yoluyla ithalatta veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içerisinde, ithal konusu malların teslim edildiği gümrük idaresine, bizzat başvurması gerekmektedir. Veraset ilamı ve mülkiyet belgesi yanında mirasçılardan ayrıca, murise ait pasaport veya resmi mercilerce verilecek kimliği belirleyen belge, mirasçılara ait nüfus hüviyet cüzdanı örnekleri istenecektir. Yabancı mahkemelerce verilen veraset ilamlarına istinaden yapılacak ithal taleplerinde, müracaat süresinin başlangıç tarihi, yabancı mahkeme kararlarının tenfiz tarihidir 

Bedelsiz İthalat İzni Verilebilecek Kişiler ve Süresi:

Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının bedelsiz ithalat izinleri, karı-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşan bir aile ünitesine, ikametgahın naklinde ve bu taşıtların fiili ithal tarihinden itibaren 5 yılda bir verilir.

Gumruk Vergisinden Muaf Ev Esyasi Ithalati  Prosduru Nedir?

Kanuni ikametgahlarını  Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait serbest dolaşıma sokulacak her türlü kullanılmış ev eşyasının, gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Gümrük vergisinden muaf kullanılmış ev eşyası ithali aşağıda belirtilen kişiler tarafından yapılabilir;

1.Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp bu görevlerinden dönen devlet memurları hariç, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında devamlı olarak en az 24 ay ikamet eden gerçek kişiler (Türkiye Gümrük Bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan az süreyle geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak bu süreler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki kanuni ikamet yerinde aranan 24 ay kalma süresine dahil edilmez.) 

2.Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atandıktan sonra bu görevlerinden dönen devlet memurları.

Sürekli görevle yabancı memlekette bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı memlekete atanan memurların yeni tayin edildikleri memleketin özelliği

veya uzaklığı sebebiyle beraberlerinde götürmeleri külfetli ve masraflı olması nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerine veya göndermelerine zorunluluk hasıl olan Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki eşya için de muafiyet hükümleri uygulanır.

Geçici görevle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında görevlendirilenler ile daimi görevi uhdesinde olduğu halde izinli veya davet üzerine geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine gelen memurlar kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanamazlar. 

3.Eşinden ayrı olarak yurt dışında bulunan ve ev kurmuş olan gerçek kişiler de bu muafiyetten yararlanır. Ayrıca, karı ve kocanın her ikisi de Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ancak ayrı yaşıyorlar ise eşlerin bu muafiyetten yararlanabilmeleri için boşanma veya ayrılık durumunun mahkeme kararıyla belgelendirilmesi gerekir. Kullanılmış ev eşyası muafiyeti aile ünitesine göre uygulanır. Karı, koca ve çocuklar bir aile ünitesi sayılır.

4.Ailesi ile birlikte oturan çocuklar reşit olmalarından sonra ikametlerine 24 ay veya daha fazla devam etmiş olmaları halinde kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanır. 

Şartlar ve Süre:

Evde kullanılabilen oturma, yemek, yatak odaları ve salon eşyası, mutfak takımları ile kişisel bilgisayar ve aksesuarları ve çanak çapları 120 cm. kadar olan (120 cm dahil) olan uydu (çanak) antenler ev eşyası kabul edilir. Muafiyet uygulanabilmesi için eşya;

 

Gümrük  İdaresince Talep Edilecek Belgeler Nelerdir?

Gümrük idarelerince kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilebilmesi için, kullanılmış ev eşyası ithal etmek isteyen kişilerin aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanan kamu görevlilerinin eşleri tarafından,eşlerinin yurt dışında görevli olduklarına ve görev sürelerinin sona ermediğine dair ilgili resmi makamlardan aldıkları belgeyi ibraz etmeleri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet etmeleri ve eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden 2 ay önce veya 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilmiş olması halinde ikametgah nakil belgesi aranmaksızın kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlandırılır.

Yurt dışında görev yapan eşinin pasaportuna da “eşinin naklihane hakkından yararlandığı” şerhi düşülür. 

Evlilik Nedeni ile Esya Ithalatinin Proseduru Nedir?

İkametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye’ye gelen kişilere ait çeyiz eşyasının gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Evlilik Nedeniyle Eşya İthal Edebilecek Kişiler Kimlerdir?

Evlilik nedeniyle çeyiz eşyası ithal edebilecek kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Kanuni ikametgahını  evlilik nedeniyle nakletmeden önce, en az 12 ay süre ile ve sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesi ibraz eden kişilere muafiyet tanınır. İkametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesi’ne nakleden kişinin yeni veya kullanılmış eşyası,

 

Evlilik Nedeniyle Muafen Eşya İthaline İlişkin Süreler Nelerdir?

 

Derleyen Isil AKCAN AKI (lutfen izin almadan kopyalamayiniz)

Bu bilgilerin tumu sizlere fikir vermek amaci ile konmustur, Guncel bilgilere gumruk.gov.tr sayfasindan ulabilirsiniz.